ทันมะเร็ง by APOPS Thailand EP.2 From ASCO meeting “Stop nausea and vomiting by reduced dose Olanzapine “

ปัจจุบัน การรักษาและป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากมะเร็งมีการพัฒนาไปอย่างมาก จากการใช้ยาเพียงสามตัวในกลุ่มยาเคมีบำบัดที่มีความเสียงในการก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้สูง มากระทั่งใช้ยาสี่ตัวร่วมกัน พระเอกที่มาแรงในตอนนี้คือยา “olanzapine” ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด โดยปัจจุบันมีข้อมูลการใช้ยาเพียง 5 มิลลิกรัม พบว่ามีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าการใช้ยาในขนาด 10 มิลิกรัม และพบอาการง่วงซึมซึ่งเป็นการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยน้อยกว่า รวมทั้งมีความคุ้มค่าในการใช้ยาในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด

 

ขอบคุณ ผศ.ภก.สุธาร จันทวงศ์ 1ใน APOPS Thailand committee ที่ช่วยพัฒนาข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับยา Olanzapine และเป็น 1ในงานวิจัยสำคัญใน ASCO meeting

 

https://ascopost.com/news/august-2019/efficacy-of-lower-dose-olanzapine-in-combination-with-standard-antiemetic-regimen/?fbclid=IwAR2qnZ0hSrczARpv3XAoIev0GVrnEtIETPTVgsOPQXscEg23JyP7i4o_GlA

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"