วิสัยทัศน์

ผลักดันระบบการใช้ยารักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ภารกิจ

พัฒนาบุคลากร เพิ่มคุณภาพและจำนวนของสมาชิก และ การเทรนนิ่ง

Implement ระบบการทำ Pharmaceutical care ให้ใช้ได้จริงทั่วประเทศ