แบบสอบถามเกี่ยวกับ Covid-19 ปี 2022 ของ ESOP

ถึงเพื่อนร่วมงานที่เคารพรักทุกท่าน

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่เราต้องการสัมภาษณ์ทุกท่านด้วยแบบสำรวจอันใหม่ คำตอบของคุณจะช่วยให้เราและคนอื่นๆในอนาคต ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความไม่เพียงพอ เพราะมันเป็นเรื่องของสุขภาพและการอยู่รอดของพวกเราทุกคน เบื้องหลังของผู้เสียชีวิต หรือป่วยทุกคน จะมีชะตากรรมของคนอื่นอีกมากที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนไปหลายด้าน เช่นเดียวกับมาตรการที่ได้ถูกนำมาใช้ดำเนินการในการรับมือกับการระบาด ดังนั้นเราจึงได้นำคำถามส่วนใหญ่ออกไปและจำกัดข้อคำถามไว้เพียงแค่ 3 หมวด
• หมวดที่หนึ่ง เราต้องเรียนรู้แนวทางในการจัดการวัคซีน
• ยิ่งไปกว่านั้น เรามีความสนใจเรียนรู้ระดับของการฟื้นตัวเกิดขึ้นในฐานะบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพที่จะคอยอยู่เคียงข้างผู้ป่วย ว่ามีการฟื้นตัวเพียงใดหลังจากที่มีการระบาดมาเป็นเวลา 2 ปี
• สุดท้าย เราต้องการเรียนรู้สถานการณ์ทั่วไปในประเทศของคุณ

นอกจากนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนในการนำเสนอแบบสอบถามนี้ในภาษาต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ตอบคำถามตอบได้ง่ายขึ้น เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เราขอให้คุณพิจารณาคำแนะนำ 4 ข้อต่อไปนี้ ในให้ความคิดเห็นของคุณ:
1. การสำรวจครั้งที่ 3 อาจต้องดำเนินการต่ออีก 2-3 เดือน เพราะโรคระบาดกำลังเปลี่ยนโฉมหน้า และเรายังไม่รู้เพียงพอว่าจะต้องดำเนินกิจกรรมใด
2. เราขอให้คุณยืนยันการตอบแบบสอบถามอีกครั้งหลังจากตอบข้อมูลในหน้าสุดท้าย ด้วยการปุ่ม "เสร็จสิ้น" มิฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกบันทึกไว้
3. ทุกๆวิชาชีพ/อาชีพที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพ สามารถตอบแบบสอบถามได้
4. สำหรับคำถามที่คุณไม่สามารถตอบได้ คุณสามารถระบุได้ว่าคุณไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ ได้

ผู้เข้าร่วมทุกคนมีเวลา 2 สัปดาห์ในการโพสต์ข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เราจะรายงานผลเป็นประจำเดือนถัดไป นอกจากนี้ เราจะให้ลิงก์ของบทความ 2 บทความซึ่งตีพิมพ์ใน European Journal for Oncology Pharmacy (EJOP) แก่คุณ ซึ่งเป็นคำตอบของแบบสอบถามก่อนหน้านี้

ขอบคุณมากทุกท่านสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมา
คณะทำงาน ESOP COVID

ทำแบบประเมินที่ Link: https://survey.lamapoll.de/ESOP-Questionnaire_Covid_Update/th/

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"