การประชุมวิชาการ Updates in Oncology Pharmacy เรื่อง “Oncology Pharmacy Practice in the COVID-19 Era”

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  • ประเภทการประชุม onsite
  • ปี 2563
  • วันที่ประกาศ 28 ส.ค. 2563
  • จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
บุคคลทั่วไป 3000 3500
สมาชิก APOPA 2500 3000

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม