การประชุมวิชาการ กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หัวข้อ “Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) annual meeting” ครั้งที่ 2

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 17 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2567
  • ประเภทการประชุม onsite
  • ปี 2567
  • วันที่ประกาศ 13 ก.ย. 2566
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 17 ธันวาคม 2566
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2567
สมาชิก APOPA 4000 4500
บุคคลทั่วไป 4500 5000

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม