ประชุมวิชาการ เรื่อง Board Certified Oncology Pharmacists tutorial ประจำปี พ.ศ. 2567

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 24 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2567
  • ประเภทการประชุม online
  • ปี 2567
  • วันที่ประกาศ 21 ก.ย. 2566
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 23 มกราคม 2567
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึง
วันที่ 23 มกราคม 2567
สมาชิก APOPA 0 0
บุคคลทั่วไป 0 0

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม