โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 25 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2566
  • ประเภทการประชุม onsite
  • ปี 2565
  • วันที่ประกาศ 31 ส.ค. 2565
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 70 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2565
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึง
วันที่ 24 มกราคม 2566
บุคคลทั่วไป 3700 4000
สมาชิก APOPA หรือ TMOP 3500 3700

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม