โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ปี 2566 (แบบ Online)

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstract
  • วันเริ่มต้นการประชุม 1 กรกฏาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2566
  • ประเภทการประชุม online
  • ปี 2566
  • วันที่ประกาศ 9 พ.ค. 2566
  • จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน
ประเภทผู้เข้าร่วม ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายใน วันที่ 20 มิถุนายน 2566
ค่าลงทะเบียนปกติ
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2566
เภสัชกร (ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) 2500 2500

เอกสารการประชุม


ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม